Sementforbruk i puss 1:5 for 1m2 areal

Sementforbruk i puss 1:5 for 1m2 areal, hei folkens i dette innlegget vet vi om hvor mye sement som kreves for puss på 1 meter kvadratisk areal & vet også om sementforbruk i 12mm & 20mm tykk puss 1:5 på 1m2, 10m2 & 100 m2 areal murvegg.

  Sementforbruk i puss 1:5 for 1m2 areal
Sementforbruk i puss 1:5 for 1m2 areal

Krav til pussmateriale sement og sandberegning i puss av murvegg avhenger stort sett av to faktorer som f.eks.

1) Tykkelse av gips



2) Blandingsforhold (sement:sand)

1) tykkelse på sementpuss :- anbefalt tykkelse på sementpuss er 6 mm (for tak- og betongpuss), 12 mm (for innvendig veggpuss og plan overflate av murverk) og 15 mm eller 20 mm (for ytterveggpuss og ru overflate av murverk) brukes i bygningskonstruksjon.

● 6 mm tykk sementpuss brukes til tak- og betongpuss

● 12 mm tykk sementpuss brukes til innvendig veggpuss og plan overflate av murvegg

● 15 mm eller 20 mm tek sementpuss brukt til ytterveggpuss og ru overflate på murvegg

2) blandingsforhold for sementpuss: det er flere typer blandingsforhold som brukes til murveggpuss, forholdet mellom sement og sand for puss avhenger av type arbeid og pusstyper det er ru eller plan overflate.

Anbefalt blandingsforhold av sement og sand for puss av plan og ru overflate på murvegg, betongvegg og tak er 1:3, 1:4, 1:5 & 1:6 brukes.

● Blandingsforholdet 1:3 av sement og sand brukes til pussing av yttervegger som er utsatt for vanskelige klimatiske forhold og til reparasjonsarbeid

● Blandingsforholdet 1:4 av sement og sand brukes til utvendig murpuss og takpuss

● Blandingsforholdet 1:5 av sement og sand brukes til innvendig murpuss når finsand ikke er tilgjengelig

● Blandingsforholdet 1:6 av sement og sand brukes til innvendig veggpuss når finsand er tilgjengelig.

Sementforbruk i 12mm tykk puss 1:5 for 1m2 areal murvegg

1) sementforbruk for pussing av innvendig murvegg :- For en prøveberegning vil jeg anta en 12mm tykk puss og et blandingsforhold på 1:5 for puss av 1m2 murvegg

● Trinn-1: vi vet gitt areal av murvegg = 1m2

● Trinn-2: Volum av innvendig veggpuss = Areal X Tykkelse = 1 X 0,012 = 0,012 cu m

Siden våtvolumet alltid er mindre enn tørrvolumet. For å konvertere vått volum til tørt volum av mørtel vil vi multiplisere 1,33 til vått volum.

Tørrvolum mørtel som kreves for innvendig murveggpuss = 1,33 X Tørrvolum puss = 1,33 X 0,012 = 0,01596 cum.

● Trinn-3: Blandingsforholdet mellom mørtel er 1:5, så totalt forhold = 1+5 = 6, der en del er sement og 5 deler er sand

Sement nødvendig = 1/6 X 0,01596 = 0,00266 kubikkmeter (kubikkmeter)

Sand nødvendig = 5/6 X 0,01596 = 0,0133 cum

● Trinn-4: For å få vekten av materialer som kreves for å multiplisere den med dens tetthet

Sement nødvendig = 0,00266 cum X 1440 kg/cum = 3,8 kg

sementposer = 3,8/50 = 0,077

Siden sand vanligvis måles i cft = 0,0133 X 35,3147 = 0,47 cft = 21,5 Kg

● Svar :- Sementforbruk i 12mm tykk puss 1:5 for 1m2 puss av murvegg er 0,077 sekker (3,8 kg) sement.

Sementforbruk for 1m2 = 3,8 kg

Altså sementforbruk for 10m2 = 38 kg

Sementforbruk for 100 m2 = 380 kg

● Svar:- 3,8 kg (0,077 poser), 38 kg (0,77 poser) & 380 kg (7,7 poser) er sementforbruk og krav i 12mm tykk puss 1:5 for henholdsvis 1m2, 10m2 & 100m2 areal murvegg.

Sementforbruk i 20mm tykk puss 1:5 for 1m2 areal murvegg

1) sementforbruk for pussing av utvendig murvegg :- For en prøveberegning vil jeg anta en 20mm tykk puss og et blandingsforhold på 1:5 for sparkling av 1m2 murvegg

● Trinn-1: vi vet gitt areal av murvegg = 1m2

● Trinn-2: Volum av innvendig veggpuss = Areal X Tykkelse = 1 X 0,020 = 0,020 cu m

Siden våtvolumet alltid er mindre enn tørrvolumet. For å konvertere vått volum til tørt volum av mørtel vil vi multiplisere 1,33 til vått volum.

Tørrvolum mørtel som kreves for utvendig murveggpuss = 1,33 X Tørrvolum puss = 1,33 X 0,020 = 0,0266 cum.

● Trinn-3: Blandingsforholdet mellom mørtel er 1:5, så totalt forhold = 1+5 = 6, der en del er sement og 5 deler er sand

Sement nødvendig = 1/6 X 0,0266 = 0,00443 kubikkmeter (kubikkmeter)

Sand nødvendig = 5/6 X 0,0266 = 0,0222 cum

● Trinn-4: For å få vekten av materialer som kreves for å multiplisere den med dens tetthet

Sement nødvendig = 0,00443 cum X 1440 kg/cum = 6,4 kg

sementposer = 6,4/50 = 0,128

Siden sand vanligvis måles i cft = 0,0222 X 35,3147 = 0,78 cft = 36 Kg

LES OGSÅ:-

Gipssand nær meg, levering, farge og 25kg eller bulkpose

Forholdet mellom sement og sand for mørtel, murverk og puss

Hvordan beregne pussmengde | sementsandforhold

Hvordan beregne mengden materiale for gips

Gipskostnad per kvadratfot med materiale i India

● Svar :- Sementforbruk i 20mm tykk puss 1:5 for 1m2 puss av murvegg er 0,128 sekker (6,4 kg) sement.

Sementforbruk for 1m2 = 6,4 kg

Altså sementforbruk for 10m2 = 64 kg

Sementforbruk for 100 m2 = 640 kg

● Svar :- 6,4 kg (0,128 poser), 64 kg (1,28 poser) & 640 kg (12,8 poser) er sementforbruk og krav i 20 mm tykk puss 1:5 for henholdsvis 1m2, 10m2 og 100m2 areal murvegg.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Flere viktige innlegg:

  1. Hvor mye sement kreves for 1000 sq ft hus
  2. Hva er det beste betongblandingsforholdet for betongkonstruksjon
  3. Hvilken størrelse bjelke trenger jeg for et spenn på 15 fot?
  4. Hva er vekten av murvegg per sq ft og sq m
  5. T – Stolpelengde for 4 fot, 5 fot og 6 fot gjerde