Sementsandberegning for fliser på 100 kvm

Sementsandberegning for fliser på 100 kvm areal og Sement sand beregning for fliser på 100 sq.ft er a og hvordan vi beregner forbruk av sement ved innfesting av fliser på gulv og veggplass

  Sementsandberegning for fliser på 100 kvm
Sementsandberegning for fliser på 100 kvadratmeter areal

Beskrivelse :- sementsandberegning for fliser .i dette emnet beregner vi sementsandberegning for fliser på 100 sq ft areal. Vi vet at flisen er et tynt objektmateriale som vanligvis har form av kvadratisk og rektangulært materiale, og det er laget av hardt materiale som keramikk, stein og brukes til generelt å dekke tak, gulv og vegger.

Hva er de forskjellige trinnene i installasjonsprosessen for gulvfliser

Montering av fliser:- vi vet at flisinstallasjonsprosessen krever limmateriale som sementleire og sementmørtel for legging av fliser på gulv- og veggplasser.Først blander vi sand og sement og danner mørtel, etter å ha forberedt mørtelarbeid er det et belegg og limmateriale av leire av sement for flisfesting for gulv og vegg.

Hva er tykkelsen på sementmørtel for installasjon av gulvfliser

Tykkelse av sementmørtel:-
tykkelsen på sementmørtel som brukes i gulvfliser er tykkere enn veggfliser, og tykkelsen for sementmørtel i gulvfliser er ca. 1,5 tommer og i veggfliser er 1 tomme.

hva er innblanding av betong og dens typer og egenskaper.

sementmørtelberegning for gulvfliser på 100 kvm

Nå sementsandberegning for fliser på 100 kvadratfot har vi gitt følgende:-

Areal = 100 kvadratfot, tykkelse = 1,5 tommer

Først bør vi beregne våtvolum av sementmørtel

Våtvolum = areal × tykkelse
Våtvolum=100×1,5/12 Cu.ft (12″=1 fot)
Våtvolum = 12,5 cft

Vi vet at volumet økte med 33 % i tilfelle tørrvolumberegning, så vi multipliserer kofaktor 1,33 i våttvolum for beregning av tørrvolum.

Tørrvolum =12,5×1,33 = 16,625 cft

blandingsforhold:- generelt sett er forholdet mellom gulvfliser og sementsand brukt i gulvfliser 1 forhold 3 (1:3)

Sement/sand = 1:3, totalt R =1+3 = 4

mengde sementberegning for 100 sqft flisinstallasjon

Volum av sement=del av C× Dv/tatal R
Setter all verdien vi får
Volum sement= 1×16.625/4 =4.156cft

Og også 20 % ekstra mengde sement som kreves for limmateriale og belegg

20 % ekstra sement=4,156×20/100=0,83125 cft
Derfor er totalt sementbehov for 100 kvadratfot gulvfliserinstallasjon

Totalt volum sement=4,156+0,83125cft
Totalt volum sement=4.987 cft

Vi vet at 1 pose sement er lik 1.226 cft
1 pose sementvolum=1.226 cft

Antall pose sement=4.987/1.226=4

Derfor trenger vi 4 poser med sement for gulvfliser på 100 kvadratfot område.

● mengdeberegning av sand:- i blandingsforhold 1:3 mengde sand er 3 deler i blandingsforhold

Volum av sand=3×16.625/4 cft
Volum av sand = 12.468 cft

beregne mengde sementmørtel for gulvfliser på 1000 sq ft area

Løse:-

Installasjon av gulvfliser kreves for 100 sq.ft

Sementmengde = 4 sekker sement

Sand nødvendig = 12.468 kubikkfot

Derfor kreves det gulvfliser på 1000 sq.ft

A) sementmengdeberegning

100 sq. ft = 4 sekker sement

1 sq. ft = 4/100 poser sement

1000 sq ft = 1000 (4/100) sekker sement

1000 sq. ft = 40 sekker sement

Derfor krevde gulvfliser eller montering av 1000 sq. ft ca. 40 sekker sement

B) Sandvolumberegning i jfr

100 sq ft flisfeste = 12 468 kubikkfot sand

1 sq. ft = 12.468/100 kubikkfot sand

1000 sq. ft = 1000 ( 12.468/100) cft sand

1000 sq. ft nødvendig = 124,68 cft sand

Derfor krevde gulvfliser festing eller installasjon av 1000 sq. ft ca. 124,68 kubikkfot sand.

(Q3) beregne mengden sementmørtel for gulvfliser på 2000 sq ft area

Løse :-

Installasjon av gulvfliser kreves for 100 sq.ft

Sementmengde = 4 sekker sement

Sand nødvendig = 12.468 kubikkfot

Derfor kreves det gulvfliser på 2000 sq.ft

A) sementmengdeberegning

100 sq. ft = 4 sekker sement

1 sq. ft = 4/100 poser sement

2000 sq. ft = 2000 (4/100) sekker sement

2000 sq. ft = 80 sekker sement

Derfor krevde gulvfliser eller montering av 2000 sq. ft ca. 80 sekker sement

B) Sandvolumberegning i jfr

100 sq ft flisfeste = 12 468 kubikkfot sand

1 sq. ft = 12.468/100 kubikkfot sand

2000 sq. ft = 2000 (12.468/100) cft sand

2000 sq ft nødvendig = 249,36 cft sand

Derfor krevde gulvfliser festing eller installasjon av 2000 sq ft ca 249,36 kubikk ft sand.

4 antall poser (200 kg) med sement og 12.468 cft sandmengde nødvendig for gulvfliser på 100 sq.ft

●Nå er det din tur: – hvis du er glad for å se dette emnet, lik gjerne, del og kommenter, og hvis du har spørsmål og spørsmål om dette, vennligst spør

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Flere viktige innlegg:

  1. Flisdekningsberegning – flisberegningsmengde
  2. Hvor mange 24×24-fliser trenger jeg for å dekke 100 kvadratfot
  3. Sementberegning i flisarbeid på 100 kvm areal
  4. gulv fliser | Nei. av gulvfliser som trengs for gulvbelegg
  5. Kostnadsestimat for fliser på gulv og sementsand kreves