Standard konsistens av sement | Test prosedyre

Standard konsistens av sement | Testprosedyre av Vicat appartus ,Standard eller Normal konsistens, hei folkens i denne artikkelen vil vi vite om standard eller normal konsistens av sement Testprosedyre og resultat med Vicas appartus med stempel.

Konsistens er definert som måten et stoff holder sammen på; tykkelse eller viskositet. Når vi blander vann i sement, gir det perfekt jevn viskositet, men det er bra for byggearbeid. Som vi vet er sement laget av fine partikler, så alle sementpartiklene holdes mellom vannpartikler sammen og danner en jevn pasta av sement.

"<yoastmarkVanligvis utføres standard konsistens av sementtesten av Vicat-appartus, som består av Vicat-instrument, formsementprøve, stempel, vektbalanse og vannmålesylinder.

Konsistens av sement er definert som minimumsmengde vann tilsatt i sement for å danne ensartet pasta som gir tilstrekkelig viskositet og ønsket styrke for ulike typer konstruksjonsarbeid. Tilsetning av mindre eller overflødig mengde vann i sement fører til reduksjon i styrken.

I denne artikkelen studerer vi sement normal eller standard konsistens og testprosedyre og resultat av Vicat appartus, la oss nå diskutere en etter en.

Hva er standard konsistens av sement?

En minimumsmengde vann (i prosent) tilsatt til sement som initierer den kjemiske reaksjonen mellom vann og sement for å danne en jevn pasta med tilstrekkelig viskositet og ønsket styrke er kjent som konsistens av sement.

Sementstandard Konsistenstest utføres av Vicat appartus består av Vicat apparater, Stempel, Vicat Mould, vekt og vekt, målesylinder og glassplate.

Standard konsistens av sement er definert som minimumsmengden vann som kreves for at sement skal danne en jevn pasta som gir tilstrekkelig viskositet som lar Vicat-stempelet trenge inn til 5-7 mm fra bunnen og 33-35 mm fra toppen av Vicat-sementformen. i henhold til standard tilstand for temperatur og fuktighet.

Nå er spørsmålet 'Hva er standard eller normal konsistens av sement? Svaret deres vil være følgende:

Standard eller normal konsistens til vanlig Portland sement varierer mellom 25-30%.

Hvorfor varierer standard konsistens av sement?

Sement Standardkonsistens varierer på grunn av værforhold, temperatur, fuktighet, overdreven sammensetning av silika i sement, finhet til sement, og vi vet at sement leveres og produseres av forskjellige selskaper har en annen konsistens.

Standard konsistens av sement viktighet

Ettersom vi alle er kjent med at styrken til betong og sementmørtel avhenger av vannsementforholdet, så er riktig mengde vannprosent nødvendig i betongblandingen for å oppnå nøyaktig styrke. kvalitetsmaterialet som brukes i betong og sementmørtel, Cement er en av dem. For å oppnå den nødvendige tilstrekkelige sementstyrken, må vi tilsette riktig mengde vann.

Vann mindre enn Normal eller standard konsistens vil ikke starte den kjemiske reaksjonen mellom vann og sement, noe som resulterer i reduksjon i styrken til sement. overskytende eller mindre prosentandel av vann tilsatt sement som resulterer i styrkereduksjon. Derfor er det viktig å kjenne standardkonsistensen til sement.

Hvorfor er test for konsistens av sement ferdig? Vi vet at sementen vi brukte på nettstedet vårt hovedsakelig påvirkes av værforholdene temperatur og fuktighet, overdreven sammensetning av silika. Silika er en av sementingrediensene som bestemmer den innledende og endelige herdetiden for sementpasta og sementens finhet.

Ved å standardisere konsistensen til sement vet vi at hvor mye vann som kreves for å produsere en effektiv sementviskositet som til slutt vil gi god kvalitet på sementmørtel og betong. For å beregne den nøyaktige vannmengden bør prosent tilsettes sement for å gi god betong, sementkonsistenstest bør utføres.

Standardkonsistensen til en vanlig Portland-sement varierer mellom 25-30%. Det betyr at vi trenger minimum 25 % vann og maksimalt 30 % i volum for å lage sementpasta.

For eksempel, hvis vi trenger å beregne mengden vann som kreves for en 300 g sement som har minimum 25 % konsistensmidler, trenger vi 25 % av 300 g = 75 g vann minimum og maksimum 30 % av 300 = 90 g for å lage en sementstandard konsistens

Standard konsistens av sement Test med Vicat Apparatus

La oss gjøre Lab-testen, hvordan finne normal eller standard sementkonsistens. Alle testene skal utføres med standardmetoden:

● 1) Miljøfaktorer: bør gjøres ved normale værforhold, temperaturen skal være 27 +_ 2 ℃ (25 ℃ eller 29 ℃) og luftfuktigheten bør være ca. 90 %, dette er de to viktige miljøfaktorene som er ansvarlige for standarden konsistensberegning.

● 2) Målet med sementkonsistenstesten: Målet med denne konsistenstesten er å finne den grunnleggende nødvendige prosentvise mengden vann for å danne en sementpasta med jevn viskositet i henhold til spesifisert av IS-kode 4031 (del 4 – 1988) som Vicat-stempelet vil trenge inn i Vicat-formen prøve av sement til 5-7 mm peker til bunnen eller 33-35 mm fra toppen av Vicat-formen.

● Nødvendig utstyr:
1) Veievekt på 1000 gram med 0 gram feilnøyaktighet.
2) Målesylinder på 200ml for måling av vannmengde
3) Vicat-apparatet består av glassplate, vekt, kapsel og stempel og Vicat-form. Genera Stempel skal være 50 mm i høyden og 10 mm i diameter, og vicat-formstørrelsen er 80 mm i diameter og 40 mm i høyden.

"<yoastmark

Standard konsistens av sement Testprosedyre

Gjør nå testprosedyren for å finne ut normal eller standard sementkonsistens i følgende trinn:-

1) ta fersk mengde på 300 gram sement og legg den i bolle eller brett.

2) anta standard konsistens 25-30% vann, mål 75g -90 g vann

3) først blander vi 75g (25% av sement) vann i sement og blander riktig, hvis sementpasta ikke er jevn, tilsett ekstra mengde vann økende opp til 30%. Man bør passe på at sementpasta skal være klar på bare 3 til 5 minutter, tiden det tar å få sementpasta etter tilsetning av vann er også kjent som mejslingstid.

4) fyll nå sementpastaen i Vicat-formen opp til nivået, og pass på at det forblir en del av overflødig sementpasta som fjernes ved å bruke et håndkle.

5) plasser nå Vicat-formprøven på glassplaten sentralt i retningen til stempelet rett under.

6) Slipp nå stempelet for å penetrere sementformprøven etter noen sekunders målinger av penetreringsdybden. Noter ned avlesningen på Vicat-måleskalaen

● Resultat av sementkonsistenstest: Ved ca. 28 % av vannmengden av sement er tilstrekkelig til å danne sementpasta som lar Vicat-stempelet trenge inn i Vicat-formen prøve av sement til 5-7 mm punkt til bunnen eller 33-35 mm fra toppen av Vicat form. Så konsistensen av sement er 28%.

● Forholdsregler ved testprosedyre: Testen bør utføres ved romtemperatur. Luftfuktigheten i rommet skal være 90 % og temperaturen skal være 27+_ 2℃. Hele prosessen med å blande bør gjøres på glassplate.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Flere viktige innlegg:

  1. Hvilken størrelse lvl skal spenne over 16 fot
  2. Hvordan beregne skjærelengden på stolstangen
  3. Hvilken er best mm stang brukt til 1, 2 og 3 etasjers bygg
  4. Byggekostnad på 600 sq ft i India og materialmengde
  5. Hva er søylestørrelse for 3m spenn for boligbygg