Standard størrelse på trapper for bolig- og næringsbygg

Standard størrelse på trapper for bolig- og næringsbygg | størrelse på trapper | trapp standard størrelse | trappestørrelse i fot | trappestørrelse i tommer | trappestørrelse i mm | trappestørrelse i cm | trappestørrelse i meter | trapp slitestørrelse | trapp trinnstørrelse | trapp stigerør høyde | skrålengde | Pitch | fly | landing.

Bygging av trapp eller trapp i et bolighus er den mest nødvendige komponenten i hjemmet ditt som får tilgang til fly mellom en etasje til en annen, den kan være rett, L-formet, U-formet, spiralbuet utkrager delt og opprullingsform.

  Standard størrelse på trapper for bolig- og næringsbygg
Standard størrelse på trapper for bolig- og næringsbygg

Trappen kan være i et rett løp som fører fra en etasje til en annen uten sving eller retningsendring, den kan endre retning til flukt koblet ved 90-graders vinkellanding og i en bygning med flere etasjer eller høyblokker sin sving 180-graders vinkel.Hva er trapp eller trapp?

I bygning er trapper et begrep som brukes på en komplett trapp mellom to etasjer og en trapp er trapp eller trinn mellom landing. Det kan være rett, rundt, kan bestå av to eller flere rette deler koblet i vinkel. Trapper kan også kalles trapp, trapp, trapp eller trapp.

Man kan spørre, 'hva er betydning av trappen?' , trapper betyr at du får tilgang til flyet ditt mellom en etasje til en annen og brukes i bygningen for å flytte fra første etasje til øverste etasje. Trapper har mange komponenter som stigerør, slitebane, trinn, fly, landing etc.

Ulik del i trapp er slitebane, stigerør, avsats, horisontal lengde, trinn, flyt og skrålengde. Gi oss beskjed om forskjellige deler av en trappdefinisjon

Trapp :- trapp brukes i bygg for flytting fra første etasje til øvre etasje. Trapper har mange komponenter som stigerør, slitebane, fly, landing etc.

Trå :- den delen av trappen som tråkkes på og tråkkes er definert som horisontal del av trapp som vi først legger fot på denne for flytting fra første etasje til øvre etasje. Slitebanedybden måles fra baksiden av en slitebane baksiden av neste, og bredden måles fra den ene siden til den andre.

Riser :- den vertikale delen mellom hvert trinn på trappen er stigerør, det kan mangle i åpen trapp, stigerørshøyde målt fra bunnen av hvert trinn til neste øvre trinn, eller stigerørshøyden kan også kalles vertikal avstand mellom to trinn.

Steg :- serien med Riser og slitebane der slitebanen er horisontal del og stigerør er vertikal del kalles trinn, 1 slitebane og 1 stigerør utgjør 1 trinn.

Flygning :- serie med trinn på trapper uten noen plattform kalles flight. Generelt i boligbygg er det en to fly og en landing. Når vi kommer opp til avsatsen snur vi og når opp til øverste etasje.

Nose :- en kantdel av slitebanen som stikker ut over stigerøret under. Mange byggekoder krever trappenese for kommersielle, industrielle eller kommunale bygg, de gir ekstra lengde til slitebanen uten å endre stigningen på trappen.

Størrelse på trapp

Størrelse på trapp :- Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre varierer vanligvis avhengig av bygningstype, men for en normal bolig har trappene en tendens til å være 100 cm, 1 m eller 1000 mm brede. Minimum, de fleste steder, er 2 fot 8 tommer (81,3 cm). Minimumsbredden på slitebanen uten nese skal være 250 mm (10 tommer) for boligbygg og andre bygninger det vil være går opp til 300 mm (12 tommer). Høyden på stigerøret skal være mellom 150 mm og 190 mm.

Trappestørrelse i fot

Trappestørrelse i fot :- Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre, det avhenger av bygningstype, men for en normal bolig har trappestørrelsen i fot en tendens til å være 3 til 3,5 fot bred. Minimum, de fleste steder, er det 2 fot 8 tommer. Minimumsbredden på slitebanen uten nese skal være 0,833 fot for boligbygg og andre bygninger det vil være går opp til 1 fot. Høyden på stigerøret skal være mellom 0,5 og 0,66 fot.

Trappestørrelse i tommer

Trappestørrelse i tommer :- Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre, det avhenger av bygningstypen, men for en vanlig bolig har trappestørrelsen i tommer en tendens til å være 36' til 42 tommer bred. Minimum, de fleste steder, er det 32 ​​tommer. Minimumsbredden på slitebanen uten nese skal være 10 tommer for boligbygg og andre bygninger det vil være går opp til 12 tommer. Høyden på stigerøret skal være mellom 6' og 8'.

Trappestørrelse i mm

Trappestørrelse i mm :- Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre, det er avhengig av bygningstype, men for en vanlig bolig har trappestørrelsen i mm en tendens til å være 900 til 1050 mm bred. Minimum, de fleste steder, er den 800 mm bred. Minimumsbredde på slitebanen uten nese skal være 250 mm for boligbygg og andre bygninger det vil være går opp til 300 mm. Høyden på stigerøret skal være mellom 150 og 200 mm.

Trappemål i cm

Trappemål i cm :- Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre, det er avhengig av bygningstype, men for en vanlig bolig har trappestørrelsen i cm en tendens til å være 90 til 105 cm bred. Minimum, de fleste steder, er den 80 cm bred. Minimumsbredde på slitebanen uten nese skal være 25 cm for boligbygg og andre bygninger det vil være går opp til 30 cm. Høyden på stigerøret skal være mellom 15 og 20 cm.

Trappestørrelse i meter

Trappemål i cm :- Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre, det avhenger av bygningstype, men for en vanlig bolig har trappestørrelsen i cm en tendens til å være 0,90 til 1,05 meter bred. Minimum, de fleste steder, er den 0,80 m bred. Minste bredde på slitebanen uten nese skal være 0,25m for boligbygg og andre bygninger det vil være går opp til 0,30 meter. Høyden på stigerøret skal være mellom 0,15 og 0,20 meter.

Størrelse på trappetrinn

Størrelse på trappetrinn :- slitebanen er den horisontale delen av trappen som vi først bruker fot på denne, trappetrinnstørrelsen avhengig av forskjellige lands bygningsvedtekter, minimumsbredden på slitebanen uten nese skal være 250 mm (10″) for boligbygg og andre bygninger som f.eks. , pedagogisk, hotell det vil gå opp til 300 mm (12 tommer).

Trapper Riser høyde

Trapper Riser høyde :- Stigerør representerer vertikal del av trapper, vanligvis representert ved høyde, stigerørshøyde avhengig av bygningstype, men for normal bolig skal maksimal høyde på stigerør være 190 mm (7,5 ″) og for annet som kommersiell, industriell utdanning, institusjon og montering bygningsstandard en er 150 mm (6 tommer) høy. Riser skal være begrenset til 12 per flygning.

Trapper trinn størrelse

Trapper trinn størrelse :- trinn er serien med stigerør og slitebane der slitebanen er horisontal del og stigerør er vertikal del, trappetrinnsstørrelse avhengig av bygningstype, men for normal bolig har bredden på trinnet en tendens til å være 3 til 3,5 fot (36' til 42') ) bred en side til en annen, høyden på trinnet skal være 6' til 8' (150 til 200 mm) stigning og deres løpe- eller slitebredde skal være minimum 10' (250 mm) uten nese, og det vil jevnt gå til 300 mm (12) ″) for annen bygning.

Bredde på trapp eller trapp

Bredde på trapp eller trapp :- bredden på trappen måles fra den ene siden til den andre, minimumsbredden på trappen eller trappen skal være 1 meter (1000 mm, 3 fot 3 tommer) for boligbygging, 1,5 meter for hotellbygg, 2 meter for monteringsbygg som auditorier, teater og Kino, 1,5 m til undervisningsbygg, 2 meter til institusjonsbygg og 2 meter til Industri- og næringsbygg. Men en standard er 3 fot 6 tommer for vanlig bolig.

Høyde på landing

Høyde på landing :- landing er plattformen i trappen der du snur, høyden på avsatsen bestemmes av hvor den er plassert langs trappeløpet, minimumshøyden på avsatsen må være minst 7 fot (2,1 meter) eller mer som gir fri plass til hodet. for passasje under repos av trapper.

Landingsbredde

Landingsbredde :- landingsbredde målt fra den ene siden til den andre siden, vanligvis vil den være lik bredden på trinnet som er 3 fot 6 tommer bredt og 7 fot 6 tommer i lengde, minimum 4' til 6' er gap eller mellomrom mellom to flyvninger. Andre landingsbredder som 3 fot og 3 fot 3 tommer er også aktuelt.

Høyde på en trapp

Høyde på en trapp :- flight term er definert som en uavbrutt serie av trinn som inneholder serier av løp og stigning unntatt landing, generelt er høyden på en trapp i trapper lik høyden på landingen som minimum må være minst 7 fot (2,1 meter) eller mer enn gi fri plass for passasje under trappeavsatsen.

Standard størrelse på trapper

Trapper standard størrelse: – Trappens bredde målt fra den ene siden til den andre varierer vanligvis avhengig av bygningstype, men for en normal bolig har trappestørrelsen en tendens til å være 100 cm, 1m eller 1000mm bred og for andre kommersielle, industrielle, pedagogiske , institusjonsbygning kan til og med gå opp til 5 til 7 fot (1,5 til 2 meter) bred, standard bredde på slitebanen uten nese skal være 250 mm (10') for boligbygg og andre bygninger den vil være går opp til 300 mm (12') og standard høyden på stigerøret skal være 7 tommer (180 mm) for boliger og 6 tommer (150 mm) for næringsbygg.

Hva er standard størrelse på trappetrinn

Standard størrelse på trappetrinn :- Størrelsen på stigerør Definert av den vertikale høyden, skal standardhøyden på stigerøret være 7 tommer (180 mm) for boliger og 6 tommer (150 mm) for næringsbygg og annen standard én størrelse som 7,5', 6,5', 5', 5,5 ″ & 6″ høy også aktuelt i vanlige bolig-, utdannings-, institusjons-, monterings- og andre bygninger.

Hva er standard størrelse på tråkk (løp) av trapper

Standard størrelse på trappetrinn :- størrelsen på slitebanen eller løpebanen Definert av deres horisontale bredde, skal standardbredden på slitebanen være 10 tommer (250 mm) uten nese for boliger og 12 tommer (300 mm) for kommersielle, utdannings-, institusjons-, monterings- og andre bygninger. Annen standard én størrelse som 11' (280 mm) er også aktuelt i noen land.

Standard trinnstørrelse for trapper

Standard trinnstørrelse for trapper :- trinn er serien med stigerør (stige og tråkke (løp) der trå er horisontal del og stigerør er vertikal del, standard trinnstørrelse for trapper avhengig av bygningstype, men for normal bolig har standard bredde på trinn en tendens til å være 3 til 3,5 fot (36' til 42') bred fra en side til en annen, trinnhøyden skal være 7' (180 mm) stigning og standardbredden på løpe- eller slitebanen skal være 10' (250 mm) uten nese og det vil være jevnt til 300 mm (12 tommer) for annen bygning.

Standard størrelse på trapper i henhold til amerikansk standard

Standard størrelse for trapp :- i USA, bygningsvedtekter for regulering av byggeforskrifter for trapper for normal bolig beskriver at standard tråkkebredde skal være minimum 10″ (25,4 cm) oppdages av gjennomsnittlig voksen med fotstørrelse, standard stigerørshøyde skal være 7 3/ 4 tommer (19,7 cm) og minimum bredde på trapper skal være 3 fot (90 cm).

Standard størrelse på trapper i henhold til indisk standard

Standard størrelse på trapper :- i henhold til Indian National Building Code 12.18.1.1, for vanlige boliger, skal standardbredden på trappen være 3 fot 6 tommer (105 cm), minimumsbredde på slitebanen eller løp uten nese skal være 250 mm (10″), hvis neser krever da vil den være 10 1/4' (260 mm) og standardhøyden på stigerøret skal være 7' (180 mm).

LES OGSÅ:-

Trappeoppgang kjøre formel | Trappeformel 2R + T

Hvor mange trapper i 12′, 10′, 11′, 9′, 8 fots takhøyde

Hvor mange stringers trenger jeg for 8 fot, 7′, 6′, 5′, 4′ og 3′ brede trapper

Konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

I henhold til indisk standard skal minimumsbredden på trappen være mellom 5 og 7 fot (1,5 til 2 meter) for kommersielle, industrielle, bolighoteller, forsamlingsbygg (auditoria-teater og kinoer), utdannings-, institusjons- og annen type bygning. Standard slitebanebredde skal være 12' (1 fot) og stigerørshøyde skal være 6' (150 mm) for kommersielle bygg i India.

Standard størrelse på trapper i henhold til britisk standard

Standard størrelse på trapper UK :- i henhold til britisk standard skal trapper ha en maksimal stigning på 220 mm og en minimum stigning på 220 mm, de skal ha en maksimal stigning på 42°, trapper skal ha et rekkverk på minst én side hvis de er mindre enn en meter brede og på begge sider hvis de er bredere enn dette, bør rekkverk på trapper og avsatser ha en minimumshøyde på 900 mm og det kreves minimum 2000 mm fri takhøyde over stigningslinjen.

Standard størrelse på trapper i henhold til australsk standard

I henhold til australsk standard, skal bredden på trapper være lik eller mer enn 600 mm brede inne i stilen og ha en minimumsklaring på 550 mm mellom skinnene, bredden på avsatsen skal ikke være mindre enn trapper med minimum 600 mm fri for krysstrafikk og deres lengde bør være 2000 mm, minimum takhøyde er typisk 2000 mm og til og med økt til 2200 mm, stigerørshøyde skal være et område mellom minimum til maksimum som er 130 mm og 225 mm og minimum åpning skal være 215 mm og maksimum er 355 mm med nese.

Standard størrelse på trapper i henhold til kanadisk standard

I henhold til National Building Code of Canada for trapper foreslår at trapper skal skråstilles i en vinkel på ikke mer enn 45° med horisontalen, og trinnene deres skal ha stigerør som ikke er mer enn 210 mm høye og trinn som ikke er mindre enn 220 mm brede ekskl. nese. Overhøyde i trapper skal ikke være mindre enn 1 950 mm pluss høyden til ett stigerør målt vertikalt over nesen på ethvert trinn eller plattform.

LES OGSÅ:-

Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Standard størrelse på 1BHK, 2BHK, 3BHK & 4BHK leilighet i India

Standard størrelse på trapper for bolig & næringsbygg

Standard størrelse på vindu for boligbygg

Standard størrelse på trapper etter SA standard

I henhold til Sør-Afrikas boligkode for innendørs trapper, skal stigerørshøyden være mellom 120 mm og 180 mm, og mønsterbredden skal være mellom 280 mm og 350 mm. For utendørs trapper bør maksimal stigerørshøyde være 150 mm og minimum slitebane bør være 300 mm. En mellomrepos bør gis når trappene dekker en nivåforskjell på mer enn 2500 mm.

Hva er en komfortabel trinnhøyde?

I følge mange landskoder for bygningsforskere fant forskerne at komfortabel trinnhøyde eller stigning skal være 7 tommer (180 mm) og komfortabel trinnbredde eller løp (gå eller tråkke) skal være hvor som helst mellom 10', 11' og 12' (250 til 300 mm). ) eksklusiv nese. Dette er ideell, normal, best, standard høyde og bredde på trinn for trapper.

Hvorfor skal trapper være med klokken?

I henhold til vastu skal trapper alltid konstrueres i retning med klokken, noe som betyr at personen som klatrer skal bevege seg fra nord til sør eller øst til vest. Tilstedeværelsen av trapper mot klokken kan påvirke karriereveksten din, og sjansene for å starte alt på nytt blir høyere.

Flere viktige innlegg:

  1. forhold mellom biswa, bigha, acre og hektar i UP
  2. Hvor mange sekker på 20 kg sement på en pall
  3. Hvor mye utvendig maling trenger jeg for et hus på 3500 kvadratmeter
  4. Hvordan beregne skjærelengden på armeringen (stål) brukt i kolonnen
  5. Hvorfor er stråledybden større enn bredden?