Standard takhelling i grader, forhold og brøkdel for hus

Standard takhelling i grader, forhold og brøkdel for hus | standard takhelling | standard takhelling for skur, hus, metallbygg, stolper, lager, snølast, metalltak, ranchhus, betongfliser, lysthus, asfaltshingel | hva er standard takhelling.

  Standard takhelling i grader, forhold og brøkdel for hus
Standard takhelling i grader, forhold og brøkdel for hus

Takhelling er måling av takhelling uttrykt i forhold, brøkdel, prosent og i grader, det er ingen standard for takhelling brukt på alle skråtak, bestemmende faktorer som takmateriale og lokale klimaforhold er med på å bestemme passende rekkevidde av banen for en gitt bygning eller struktur.

I tidligere tid fra begynnelsen av sivilisasjonen folk er alltid på jakt etter hus som er bygget av tømmer dekket med tak for å forhindre kraftig nedbør og snøfall. Utforming og konstruksjon av taket er avhengig av mange faktorer, men en av de vanligste viktige faktorene er klima- og værforhold i dine omkringliggende områder, i dine byer og land.Området som har mye nedbør og snøfall krever god drenering for tak, takdrenering avhengig av hellingen på taket som er gitt, basert på takhellingen er det kategorisert i to typer flatt tak og skråtak eller skråtak. Dette er to typer takkonstruksjon basert på fall.

Flatt tak er en type tak der helningen generelt er mindre enn 10°, noe som bare gjør det mulig å sikre tilstrekkelig drenering av regnvann i områder med lav til moderat nedbør. Skråtak er en type tak som omfatter skrånende overflate eller overflate med en vinkel på vanligvis over 20°, vanligvis skråner det nedover i to eller flere deler avhengig av design og konstruksjon.

Standard takhelling i grader, forhold og brøkdel for hus

Takhelling lavere enn 4/12 har en liten vinkel kalt lavhellingstak, hellinger på mindre enn 2/12 betraktes som flate tak, hellinger høyere enn 9/12 kalles bratthellingstak, stigninger varierer mellom 4/12 til 9/12 anses som konvensjonell takhelling egnet for det meste av bolighus.

Takstigningsvinkel :- Den mest brukte takstigningsvinkelen faller i et område mellom 20° og 40° eller mellom brøkdel av 4/12 og 9/12 . Stigninger lavere enn 4/12 har en liten vinkel, og de er definert som lavhellende tak. Hellinger på mindre enn 2/12 regnes som flate tak, selv om de kan være svært svakt vinklede.

Standard takhelling :- vanligst faller standard takhelling i området mellom brøkdeler av 4/12 og 9/12, i forholdet 4:12 til 9:12, i grader på 20° til 40° vinkel, eller i prosent på 25 % til 75 % brukt til hus, skur, lager, verksted, godowns, garasje eller metallbygg i henhold til takmateriale og klimatiske forhold i områder med snø og mye nedbør eller land som Canada, Nord-Europa, Storbritannia, Australia, New Zealand, USA etc. Dette er normal, gjennomsnittlig og standard størrelse på takhellingen som er egnet for konvensjonelle strukturer.

Takmateriale som bestemmer takhellingen, tak med ekstrem helling enten lav eller bratt er upassende for visse takmaterialer. Flate tak eller tak med lav helling bør ikke tekkes med asfaltshingel eller betongfliser, disse takmaterialene er egnet for tak med konvensjonell helling mellom 4/12 til 9/12. Takmaterialer som fungerer godt på flatt eller lavt skrånende tak som tjære og grus eller gummimembran bør ikke brukes til konvensjonelle eller bratte skråtak fordi installasjonen skaper et problem og lite attraktive materialer er veldig synlige på bratte tak med høy vinkel.

Miljømessige og klimatiske forhold styrer også takhellingen. I områder som Canada, Nord-Europa, da snøakkumulering er tung, kan tak med lav helling skape problemer fordi overdreven snøoppbygging kan bli så tung at taket svikter. Høyere bratte tak skaper også problemer ettersom snø sannsynligvis vil skli ned til takskjegget, det kan skade taket og fare for folk under fra fallende is og snø.

I syklonutsatte områder kan takproblemet være verre, hvis takrammene ikke har en nødvendig avstivning og støttestrukturen ikke er ordentlig sikre, kan de kollapse, eller enten løsne seg av vind og mye av overhengende tak kan løftes opp av vindårsaker tak for å løsne fra ytterveggene.

Standard takhelling UK

I Storbritannia og i Nord-Europa, med sine ofte våte og vindfulle klimatiske forhold, vil standard takhelling generelt være omtrent hvor som helst mellom grader på 30°-50° vinkel, men kan ytterst gå opp til 70°, hvis det uttrykkes i forhold, vil det være i området mellom 7:12 til 14:12 eller i brøk 7/12 til 14/12 eller i prosent 60% til 120%. Dette er et godt utvalg for takhellinger i Storbritannia som vanligvis brukes til bolighus, skur, verksted, garasje, lysthus, lager, snølast, ranchhus, stanghus osv.

Standard takhelling Canada

I noen områder krever bygningsreglene en minimumshelling, i Canada, med sine ofte våte, snøfall og vindfulle klimatiske forhold, vil standard takhelling vanligvis være 26,6° vinkel, men kan i det ytterste gå opp til 50°, hvis det er uttrykt i forhold, da vil det være 6:12 eller i brøk 6/12 eller i prosent 50%. Dette er et godt utvalg for takhellinger i Canada som vanligvis brukes til bolighus, skur, verksted, garasje, lysthus, lager, snølast, ranchhus, stanghus osv.

Standard takhelling Australia

Helning av takregler i henhold til Building Code, i Australia, er standard takhelling mellom 15° og 22,5° avhengig av takmateriale. Dette er et godt utvalg for takhellinger i Australia der takhellingen og panelvinkelen deres kan rense seg selv i regnet. I henhold til tommelfingerregelen er den mest passende takstigningsvinkelen 12° for Darwin, 27° for Brisbane, 31° for Perth, 34° for Sydney og etc.

Standard takhelling New Zealand

I New Zealand er standard takhelling vanligvis i området 4/12 til 6/12 eller 20 til 25 grader for konvensjonelle strukturer, lavere enn 4/12 brukt for lavt skråtak, under 2/12 for flatt tak og høyere enn 9/12 vanligvis brukt for bratt tak. De følger også den australske byggekoden for takdesign.

Standard takhelling India

I India er vanligst standard takhelling vanligvis 25° vinkel eller 6/12 brukt for konvensjonelle strukturer som hus, garasje, skur, garderober osv. Takmateriale er en viktig faktor som bestemmer utformingen av taket, så det til og med går til 33° til 45° vinkel. Tradisjonelt har det meste av huset i India lav stigning eller flatt tak som bare er 1/12 til 4/12 helning.

LES OGSÅ:-

Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Standard størrelse på 1BHK, 2BHK, 3BHK & 4BHK leilighet i India

Standard størrelse på trapper for bolig & næringsbygg

Standard størrelse på vindu for boligbygg

Standard takhelling USA

I USA er den vanligste standard takhellingen fall i området mellom 4/12 til 9/12 eller 20° til 37° for konvensjonelle konstruksjoner som hus, garasje, skur, godowns. Hvis bygningen din er i et område med mye snø, er bratt tak høyere enn 9/12 å foretrekke for å unngå at snøen bygger seg opp på taket og områder med mye nedbør unngår fortsatt å bruke flatt tak. Et gavl- eller valmtak kan være perfekt, de kan lett kaste vann og gi mer ventilasjon.

Konklusjon:-

Vanligvis faller standard takhelling i området mellom brøkdeler av 4/12 og 9/12, i forholdet 4:12 til 9:12, i grader på 20° til 40° vinkel, eller i prosent på 25% til 75% brukes til hus, bod, lager, verksted, godowns, garasje og etc.

Flere viktige innlegg:

  1. Takplatetykkelse for 1, 2, 3 eller fleretasjes hus
  2. Hvor mange sekker med betong trenger jeg for 1/2 yard
  3. Hvilken størrelse bjelke trenger jeg for et spenn på 15 fot?
  4. 100 cft River & M sandvekt i kg og tonn | Sandvekt
  5. Mengde sementsand og tilslag for 2400 sq ft plate