Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard veibredde | standard veifeltbredde | standard veifeltbredde India | standard veibanebredde USA | standard veifeltbredde Europa | standard Road Lane width UK | standard Road Lane-bredde Australia

Det er flere typer veier i verden konstruert av sentrale og statlige myndigheter i urbane og landlige områder, for eksempel National Highway (NH), State Highway (SH), MDR (hoveddistriktsvei), ODR (annen distriktsvei) og landsbyvei. (VR). Det vil bli bygget i slett eller fjellrike bratte og kuperte områder. Generelt National Highway konstruert av sentralregjeringen består av 2-felt, 3-felt, 4-felt og 6-felts vei. Statens motorvei, MDR, ODR og landsbyvei konstruert av statlige myndigheter består av enkeltfelts, 2-felts, 3-felts og 4-felts vei.

I India har veibyggingsavdelingen satt opp Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) er Apex Body of Highway Engineers i landet som gir retningslinjer, regler og reguleringer for flere typer veisammentrekninger. Den oppdateres flere ganger med nye retningslinjer. I India håndteres alle saker knyttet til geometrisk design og struktur i henhold til IRC (Indian Road Congress).I vei-/motorveitransport er et kjørefelt den delen av en veibane som er designet for å brukes av en enkelt linje med kjøretøy for å kontrollere og veilede førere av kjøretøy og redusert trafikkkonflikt mellom to kjøretøy. De fleste offentlige Road National Highway, enhver statlig motorvei, har minst to kjørefelt, ett for trafikk i hver retning atskilt med linjemerking og flerfeltsvei er atskilt med overflatemerking.

En kjørefeltbredde avhenger av maksimal kjøretøybredde med ekstra plass for å tillate sidebevegelse av kjøretøy eller sideklaring. Bredden på kjøretøyets kjørefelt er vanligvis veldig fra 9 til 15 fot (2,7 til 4,6 m). Kjørefeltbredden er vanligvis smalere på vei med lav trafikk og bredere på vei med høyere trafikk. Ønskelig tillatt sideklaring for enkeltfelt er ca. 0,68m.

Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard veibredde: – i henhold til gjeldende standard varierer bredden på en enkeltfelts vei eller fortau eller bilfelt fra 2,75 til 4,6 m (9 til 15 fot) bred. Bredde på to eller flere kjørefelt tas ved å betrakte bredden på hver bane som 3,5m. Så bredden på 2-felts motorvei er ca 7m uten forhøyede fortauskanter og 7,5 med forhøyede fortauskanter. 3-felts vei er ca. 11m bred og 4-felts vei er ca. 14m bred for kjørebane.

Standard veibanebredde varierer fra 2,7 til 4,6 m (9 til 15 fot). Det vil variere i henhold til forskjellige nasjonsvedtekter og veibyggingsmyndigheter, i india i henhold til Indian Road Congress (IRC) er standardbredden på enkeltfeltsvei omtrent 3,75 m bred og for 2-felts vei er den 7m til 7,5m bred. I USA (USA) er standard enkeltfelts bredde på veien omtrent 3,7 meter bred. Europeiske land som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, standard enkeltfelts bredde på veien varierer fra 2,5 m til 3,65 m bred.

Standard Road Lane bredde India

I india har veibyggingsavdelingen satt opp Indian Road Congress (IRC), i henhold til regler og retningslinjer fra IRC, er gjeldende standard for bredden på en enkeltfeltsvei eller fortau eller bilfelt i India typisk omtrent 3,75 m bred. Bredde på to eller flere kjørefelt tas ved å betrakte bredden på hver bane som 3,5m. Så bredden på tofelts motorvei er 7m uten forhøyede fortauskanter og 7,5m bred med forhøyede fortauskanter. 3-felts vei er ca. 11m bred og 4-felts vei er ca. 14m bred for kjørebane. Det er vesentlig at veikorridoren som skal bygges ut av NHAI vil ha seks kjørefelt med en forkjørsrett på 45 m.

Standard veibanebredde US

I henhold til føderal standard for mellomstatlige motorveier, er gjeldende standard for bredden på en enkeltfeltsvei eller fortau eller en bilfelt i USA omtrent 3,7 meter bred. Det avhenger også av eieren, noen offentlige veier eies av staten de kan være påkrevd for 14 fots kjørefelt, veien kan eies av lokale myndigheter, banen kan være 12 eller 13 fot bred, privat vei 12 fot bred og i åsside og den kan kanskje bare være 10 fot bred på grunn av mangel på grunn.

Hvor bred er et kjørefelt :- Et kjørefelt og broer som bærer svært lave trafikkvolumer er mindre enn 4,6 meter brede, og er bare ett felt brede. Kjøretøy som kjører i motsatte retninger må bremse eller stoppe for å passere hverandre.

Hvor bred er et bilfelt :- Et bilfelt i metrobyer som har store trafikkvolumer er 4 meter bredt, i noen deler av USA brukes også en 10 fot og 11 fot bred bilbane, men de fleste standardene er 12 fot bred.

Standard Road Lane bredde Europa

I Storbritannia og andre europeiske land som Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Spania varierer bredden på enkeltfeltsvei eller bilfelt 2,5 til 3,65 m (8 til 12 fot) bred. I Storbritannia, i henhold til Highways Agencys veiledning, er standardbredden på enkeltfelt 3,65 m bred, 3,7 m bredde for en enkelt kjørefelt med to kjørefelt og 3,65 m for andre veityper. Men i praksis varierer dette betydelig, der smalere kjørefelt er tillatt eller hvor kjørefeltet utvides for å gi mulighet for snusirkel for tunge kjøretøy.

LES OGSÅ:-

Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Standard størrelse på 1BHK, 2BHK, 3BHK & 4BHK leilighet i India

Standard størrelse på trapper for bolig & næringsbygg

Standard størrelse på vindu for boligbygg

Standard Road Lane bredde Australia

I henhold til gjeldende australsk og New Zealand-praksis, er den gjeldende standarden for bredden på en enkelt kjørefelt eller fortau i Australia vanligvis omtrent 3,5 m eller 11,5 fot bred. Den asfalterte bredden er området på veien som kjøretøyer kjører på. Trafikkfelt måles til forkant av kantstein eller til kjørefelt for flerfeltsveger, eller veger med skulder.

  Standard veibredde | standard veibanebredde
Standard veibredde | standard veibanebredde

Standard veibanebredde Canada

I henhold til geometrisk designguide for kanadiske veier (TAC, 2007), anbefaler vi at den gjeldende standarden for bredden på en enkeltfeltsvei/ trafikkfelt eller fortau i Canada er ca. 3,7 m eller 12 fot bred, spesielt brukt for motorveier og motorveier.

Konklusjon:-

I henhold til gjeldende standard varierer en enkeltfelts vei eller fortau eller et bilfelt fra 2,75 til 4,6 m (9 til 15 fot) bred. Men normal standardbredde på enkeltfeltsvei er vanligvis omtrent 12 fot bred.

Flere viktige innlegg:

  1. Veiens medianbredde i India i henhold til IRC
  2. Kjørebanebredde i India i henhold til IRC
  3. Maksimal og minimum overhøyde i vei i henhold til IRC
  4. Bredden på den nasjonale motorveien i India i henhold til IRC
  5. Road camber-verdier i India i henhold til IRC