takplate

10/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 10/12 tak

10/12 eller '10 i 12' takhelling eller skråning, vanligvis vil taksperrelengden være 19,525 fot eller 5,95 m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

1000 sq ft betongplate koster i India og rcc

1000 sq ft betongplate koster i India og vet også om mengden sementsand og tilslag for 1000 kvadratfot RCC-plate og betongmengdeLes Mer

3/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et tak med 3/12 tak

3/12 eller '3 i 12' takhelling eller helling, vanligvis vil taksperrelengden være 15,46 fot eller 4,712 m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

4/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 4/12 tak

4/12 eller '4 i 12' takhelling eller helling, vanligvis vil taksperrelengden være 15,81 fot eller 4,82m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

5/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 5/12 tak

5/12 eller '5 i 12' takhelling eller helling, vanligvis vil taksperrelengden være 16,25 fot eller 4,953 m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

6/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 6/12 tak

6/12 eller '6 i 12' takhelling eller helling, vanligvis vil taksperrelengden være 16,77 fot eller 5,11 m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

7/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 7/12 tak

7/12 eller '7 i 12' takhelling eller helling, vanligvis vil taksperrelengden være 17,365 fot eller 5,29 m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

8/12 takfall sperrelengde | Hvor langt er et 8/12 tak

8/12 eller '8 i 12' takhelling eller skråning, vanligvis vil taksperrelengden være 18 fot eller 5,49 m lang for 30 fot spenn

Les Mer

9/12 takhelling sperrelengde | Hvor langt er et 9/12 tak

9/12 eller '9 i 12' takhelling eller skråning, vanligvis vil taksperrelengden være 18,75 fot eller 5,715 m lang for 30 fots spennvidde

Les Mer

Kostnad og mengdeberegning for RCC plate på 2 dismil

Kostnad og mengdeberegning for RCC-plate på 2 dismil og vet også om betongberegning for plate og RCC-plate byggekostnad pr.

Les Mer

Sadeltak: definisjon, design, typer, veranda og fordeler

Gavltak er en type skråtak som består av de to skrånende sidene som møtes for å danne en rygg i de trekantede strukturene som dannes i hver ende i konstruksjonen av bygningen

Les Mer

Hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for støping av takplater

Hvor mye sement kreves i 1750 sq.ft for støping av takplater og total mengde nødvendig armeringssand og tilslag og kostnadene deres

Les Mer

Hvordan beregne 2000 sq ft rcc takplate kostnad

Hvordan beregne 2000 sq ft rcc-takplatekostnad og mengde stål, sementposer, sand og tilslag som kreves for 2000 sq ft RCC-takplate og kostnadene deres

Les Mer

Hvordan beregne lengde på taksperrer og takhelling

Hvordan beregne lengde på taksperrer og takhelling, takstigning, takløp på tak og hvordan finne ut lengde på rafter

Les Mer

Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Stigning = stigning/løp (hvor stigning er uttrykkelig i prosent) eller brunfarge (vinkel) er stigningsformelen for tak for å beregne verdien av takhelling

Les Mer

King stolpestol: definisjon, spennvidde, dimensjoner og fordeler

king post truss tak som i hovedsak er et triangulert system av rette sammenkoblede strukturelle elementer for å dekke en design av tak i hvilken sentral vertikal stolpe kalt kongepost

Les Mer

Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Takstigningskalkulator hjelper til med å beregne lengde på sperre og å finne ut stigning på et tak eller helling i grader, brøk og prosent

Les Mer

Mengde sementsand og tilslag for 1500 sq ft plate

Mengde sementsand og tilslag for 1500 sq ft plate og også beregne betongplatekostnad og byggekostnad for plate i India i 2000 og platekostnad

Les Mer

Mengde sementsand og tilslag for 2400 sq ft plate

Beregn mengde sementsand og tilslag for 2400 sq ft plate og kjenn også til byggekostnadene for RCC-plate i India og betongberegning

Les Mer

Satsanalyse for RCC plate m20 – beregn mengde og kostnad

Satsanalyse for RCC-plate m20 - beregn mengde og materialkostnad (kostnad for stålsementsand og tilslag) og arbeidskraft for 1m3 RCC-plate

Les Mer