Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak | kalkulator med falltak | takhelling kalkulator grader | grader til takhelling kalkulator.

  Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak
Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Alle trenger et nytt hus med et klassisk utseende, tak er en av de viktigste delene av enhver bygningskonstruksjon som forhindrer den andre strukturen til bygningen og innbyggeren fra ugunstige klimatiske værforhold og sikrer også personvernet for innbyggerne. I tidligere tid fra begynnelsen av sivilisasjonen folk er alltid på jakt etter eller hus som er bygget av tømmer dekket med tak for å forhindre kraftig nedbør og snøfall.

Utforming og konstruksjon av taket er avhengig av mange faktorer, men en av de vanligste viktige faktorene er klima- og værforhold i dine omkringliggende områder, i dine byer og land. Området som har mye nedbør og snøfall krever god drenering for tak, takdrenering avhengig av hellingen på taket som er gitt, basert på takhellingen er det kategorisert i to typer flatt tak og skråtak eller skråtak. Dette er to typer takkonstruksjon basert på fall.Flatt tak er en type tak der helningen generelt er mindre enn 10°, noe som bare gjør det mulig å sikre tilstrekkelig drenering av regnvann i områder med lav til moderat nedbør. Skråtak er en type tak som omfatter skrånende overflate eller overflate med en vinkel på vanligvis over 20°, vanligvis skråner det nedover i to eller flere deler avhengig av design og konstruksjon.

Man kan spørre seg, hvordan finne ut helling på et tak?, for å bestemme lengden på sperren og takstigningen trenger du Takhellingskalkulator, ved hjelp av midler kan du enkelt beregne grader til takhelling og takhelling til grader, eller du kan brukte også takhellingskalkulator grader og grader til takhellingskalkulator for å løse dette.

Hvis takstigning måles i brøkdel, fall under området 4/12 til 9/12 eller '4 i 12' til '9 i 12' helning, målt i forhold i området 4:12 til 9:12, målt i prosent i området 25% til 75% og målt i grad i området 18° til 37°.

Helling for tak eller skråning betyr hvor mange tommer taket vertikalt stiger for hver 12 tommer eller 1 fot i horisontal avstandsløp. Et eksempel på en takhelling vil være en 5/12 eller '5 i 12' skråning betyr at takets vertikale stiger 5 tommer for hver 1 fot eller 12 tommer horisontal avstandsløp. Det er to typer foreslåtte måter å måle en takhelling enten i prosent eller i grader. Gi oss beskjed om en definisjon av sperre, stige og løpe som hjelper oss med å forstå bedre når du beregner takstigningen.

Stigning er definert som vertikal endring i høyde per enhet av horisontal lengde eller løp. For eksempel representerer en tonehøyde på 4/12 4' vertikal høyde eller stigning for hver 1 fot eller 12 tommer horisontal distanse eller løp. Den generelle stigningsverdien for takhøyde er mellom 4' og 9' for hver 12 tommers løping. Disse er gode og standard stigningshøyde som vanligvis brukes til konvensjonelle strukturer som garasje, boligbygg, skur, gardiner etc.

Løp er definert som avstanden fra utsiden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av ryggen eller hoften. Det er en horisontal avstand for stigning og Rafter er en strukturell komponent som brukes som en del av takkonstruksjonen som går fra takmøne eller takfot til veggplaten på yttervegg.

Hvordan finne ut stigning på et tak

Når det gjelder dette 'hvordan beregne takhelling / eller hvordan finne ut helling på et tak?', beregnes vanligvis takhelling fra Pythagoras-setningen for rettvinklet formel der hypotenusen til rettvinklet trekant er lengden på sperren, deres høyde er stigning og basen kjøres, og du kan bruke følgende formel og ligning for å beregne lengden på sperren og finne ut stigning på et tak eller skråning.

● Rafter^2 = rise^2 + run^2 (ved Pythagoras teorem med rettvinklet formel)

● Pitch = stigning/løp (hvor pitch er uttrykkelig i prosent

● Helling = brunfarge (vinkel), der vinkel er takstigning uttrykt i grader.

  Kalkulator for takstigning
Kalkulator for takstigning

Kalkulator for takhelling / eller kalkulator for takhelling

  Beregn takstigning
Beregn takstigning

● ta målingen av horisontal løpelengde:- det er horisontal avstand utenfor siden av veggens toppplate til et punkt rett under midten av mønet eller takfoten, forutsatt at det er 10 meter

● mål den vertikale stigningshøyden til taket ditt, forutsatt at den er 2,5 meter.

● Beregn sperrelengden, som sperre^2 = stigning^2 + løp^2, sperre^2 = 2,5^2 + 10^2, sperre^2 = 6,25+100, sperre = √106,25, sperre = 10,31 meter, derav sperre for skråtak blir 10,31 meter.

● Beregn takhellingen som andelen stigning og løp som stigning = stigning/løp, stigning = 2,5/10 = 1/4, som er lik 25 %, og stigning for tak vil derfor være 25 %.

● Beregn verdien av stigning i vinkel på nytt, ettersom stigning = tan (vinkel), så vinkel = arctan (stigning) = arctan (0,25) = 14°, og stigningen for taket vil derfor være 14 grader.

● finn at takhellingen er i form av X:12, da stigning = X/12, så X = stigning × 12 = 0,25 × 12 = 3, derfor vil hellingen av taket ditt være 3:12, og det kan også være uttrykk i brøk som 3/12, eller '3 i 12', eller i prosent som 25 %.

Takhellingskalkulator grader

Takhellingskalkulatorgrader hjelper deg med å konvertere stigningsforhold eller brøkdel av stigning i grader i følgende to trinn:- 1) del den første delen av forholdet på 12 for å finne ut stigningen og 2) finn den inverse tangensen til stigningen for å finne vinkel i grader.

For 2/12 takhelling i grader: – 1) stigning = stigning/løp som 2/12 = 0,1666, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,1666) = 9,46°, dermed en takhelling på brøkdel 2/12, eller '2 i 12' helning , eller i forholdet 2:12 tilsvarer 9,46 grader.

For 3/12 takhelling i grader :- 1) stigning = stigning/løp som 3/12 = 0,25, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,25) = 14,04°, dermed en takhelling på brøkdel 3/12, eller '3 i 12' helning, eller i forhold 3:12 tilsvarer 14,04 grader.

For 4/12 takhelling i grader: – 1) stigning = stigning/løp som 4/12 = 0,33, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,33) = 18,43°, dermed en takhelling på brøkdel 4/12, eller '4 i 12' helning , eller i forhold 4:12 tilsvarer 18,43 grader.

For 5/12 takhelling i grader :- 1) stigning = stigning/løp som 5/12 = 0,416, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,416) = 22,62°, dermed en takhelling på brøkdel 5/12, eller '5 i 12' helning, eller i forhold 5:12 tilsvarer 22,62 grader.

For 6/12 takhelling i grader :- 1) stigning = stigning/løp som 6/12 = 0,5, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,5) = 26,57°, dermed en takhelling på brøkdel 6/12, eller '6 i 12' helning, eller i forhold 6:12 tilsvarer 26,57 grader.

For 7/12 takhelling i grader :- 1) stigning = stigning/løp som 7/12 = 0,583, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,583) = 30,26°, dermed en takhelling på brøkdel 7/12, eller '7 i 12' helning, eller i forholdet 7:12 tilsvarer 30,26 grader.

For 8/12 takhelling i grader :- 1) stigning = stigning/løp som 8/12 = 0,666, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,666) = 33,69°, dermed en takhelling på brøkdel 8/12, eller '8 i 12' helning, eller i forholdet 8:12 tilsvarer 33,69 grader.

For 9/12 takhelling i grader :- 1) stigning = stigning/løp som 9/12 = 0,75, 2) tan invers av stigning = tan-1(0,75) = 36,87°, dermed en takhelling på brøkdel 9/12, eller '9 i 12' helning, eller i forholdet 9:12 tilsvarer 36,87 grader.

Kalkulator for grader til takhelling

Kalkulator for grader til takhelling hjelper deg med å konvertere fra grader til takhellingsforhold på følgende to måter: 1) beregn tangenten til vinkelen og 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12.

For 10 grader til takhelling :- 1) tan på 10 grader som tan 10° = 0,176, dette vil gi deg stigningen til taket, 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12, slik som 0,176 ×12 = 2, dermed er en vinkel på 10 grader det samme som 2/12 eller '2 i 12' helning, eller stigningsforhold 2:12.

For 20 grader til takhelling :- 1) tan på 20 grader som tan 20° = 0,3639, dette vil gi deg stigningen til taket, 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12, slik som 0,3639 ×12 = 4,36, dermed er en vinkel på 20 grader det samme som 4/12 eller '4 i 12' helning, eller hellingsforhold 4:12.

LES OGSÅ:-

Takhelling til vinkel | takvinkel | Konvertering av vinkel til takhelling

Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Skråtak: deler, typer, vinkel & hvordan finne takstigning

Trusstak: definisjon, typer & fordel

For 15 grader til takhelling: – 1) tan på 15 grader som tan 15° = 0,2679, dette vil gi deg stigningen på taket, 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som 0,2679 ×12 = 3,2, dermed , en 15 graders takhellingsvinkel er det samme som 3/12 eller '3 i 12' helning, eller hellingsforhold 3:12.

For 30 grader til takhelling :- 1) brunfarge på 30 grader som brunfarge 30° = 0,577, dette vil gi deg stigningen til taket, 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12, slik som 0,577 × 12 = 6,9, dermed er en vinkel på 30 grader det samme som 7/12 eller '7 i 12' helling, eller stigningsforhold 7:12.

For 40 grader til takhelling: – 1) brunfarge på 40 grader som brunfarge 40° = 0,839, dette vil gi deg stigningen på taket, 2) multipliser stigningen med 12 for å finne X i forholdet X/12 som 0,839 ×12 = 10, dermed , en vinkel på 40 grader er det samme som 10/12 eller '10 i 12' helning, eller stigningsforhold 10:12.

Flere viktige innlegg:

  1. Grusberegning | hvor mye grus trenger jeg
  2. Vekt på 1 kubikkmeter M10, M15, M20 og M25 betong
  3. 800 sq ft husbyggekostnad i India og materialmengde
  4. hvor mange sementposer kreves for 100 sq ft rcc takplate
  5. Hva er M25-betongforhold i betongblandingsdesign