Trusstak: definisjon, typer og fordel

Trusstak: definisjon, typer og fordel | hva er takstol | takstol type | konge stolpestol | hva er king post truss fordeler og ulemper med king post truss | dronning stolpestol | hva er queen post truss | fordeler og ulemper med dronning post truss mansard truss | fordeler og ulemper med mansard truss | Belfast takstol | fordeler og ulemper med Belfast fagverkstak.

Trusset tak

I denne artikkelen skal jeg kort diskutert om takstoler som i hovedsak er et triangulert system av rette sammenkoblede strukturelle elementer for å dekke et takdesign og mye brukt i industribygg, gårdskonstruksjon og avløpsarkitektonisk design og bro som er betydelig brukt i verden med god følelse og klassisk utseende.

Å gi fagverkstak er et klassisk utseende innen anleggsteknikk for å dekke tak og støtte til tak, gulvene og den interne belastningen som service og undertak er lett tilgjengelig på grunn av støtte med lang spennvidde, lett, kontrollert nedbøyning.Trusstak er typen skråtak som består av den innrammede konstruksjonen når konstruksjonens spenn overstiger 4,80 meter og det ikke er innvendige bærevegger eller skillevegger for purlinene.

I utformingen av takstoler, vedtok taket de tre delene effektivt sperrer for å støtte takmaterialene, sperrer til mellomstøtte og takstoler til støtte for endene av grenene.

Fagverkstaket gir plass i henhold til belastningen på taket, plassering av tverrvegger, fagverksmaterialer og spennvidde, vanligvis er avstanden på opptil 3 meter i trefagverk, den bærer effektivt mønepartiet og rillen som fellessperrene hviler.

  Trusset tak
Trusset tak

Fagverkstakdefinisjon :- fagverkstak er definert som strukturelle permanente rammeverk vanligvis laget av tømmer eller stål er spesialdesignet for å bygge bro over rommet over rommet for å gi maksimal ventilasjon og støtte for et tak. Fagverk oppstår vanligvis med jevne mellomrom består hovedsakelig av tre medlemmer som toppkorde, webbing/stolper og bunnkorde, og den er forbundet med lengdegrad tømmerstol som purlins.

Et fagverkstak består av vinkler, kanaler, plater og øyestenger. Det er en permanent rammekonstruksjon som bestemmer formen på tak og tak, som typisk består av sperrer, bånd/stolper og stag som vanligvis brukes til å støtte tak. Takstoler er mer populære i dag fordi det er 30 % billigere enn takbjelker, ved bruk av lette materialer kan de fordele vekten av taket på husets yttervegg, ikke innerveggene. Det finnes utallige takstoler designet for å lage rotrammingen nesten hvilken som helst takstil.

Hva er fagverkstak?

Når det gjelder dette, 'hva er fagverkstak?', er fagverkstak design av en av de grunnleggende typene strukturelle rammer er sammenføyet i trekantet konfigurasjon med medlem av gruppen av bånd og stag designet og koblet til dannet en strukturell innrammet et stort spenn av bjelke for å dekke tak som er kjent som fagverkstak.

Design av takstoler har nesten fullstendig erstattet den tradisjonelle takkonstruksjonsmetoden og mye brukt på grunn av deres fordel ved å tillate større design og øke hastigheten på konstruksjonen, samtidig som å redusere påvirkningen av ekstern belastning inkludert vær og byggeplass er viktige faktorer som bidrar til mye brukt av takstoler i takdekke.

I dag har konstruksjonen av fagverkstak utviklet seg fra de tidlige fagverksplatene som krever håndpåførte spiker til moderne fagverksplater som ikke krever spiker, da progresjonen av fagverksplater er produsert av G300 stål med galvanisert belegg og også består av spikerplatene i rustfritt stål.

I dag brukes av takstoler tak består av følgende egenskaper og betydning –

1. Fagverksplate er veldig effektiv, denne er laget av høykvalitetsstål til krevende toleranse som opprettholder holdbarheten som bærekraftig kapasitet og ytelse krever for sikker fagverkskonstruksjon.

2. Gi kvaliteten på ingeniørdesign basert på innsats og erfaring.

3. Kutting og montering av takelementer med takverk bruker automatiserte sager, og datastøttet kontroll bidrar til å sikre at skjøtene sitter trygt og svært nøyaktig.

4. Truss design er produsert i strengt samsvar med design og håndteres trygt.

5. Produksjon av fagverkstak en konstruert fagverk for installasjon av industribygg krever nøyaktig skjæring, jigging og pressing for å gi utmerket holding betydelig til en lav pris per fagverk.

6. Trusstak funksjoner gir installasjon av truss tak design lav pris per truss, penetrerer høy tetthet hardtre.

7. Dette eliminerer tannbøyning og vedkløyving.

Fordeler med takstol

• Trusstak består av lave kostnader på byggeplassen ved å bruke lettvektsmateriale og det er 30 % billigere enn sperrer.

• bedre og oppleve prosjektkostnadskontroll ved å bruke avanserte komponenter.

• Fagverksmontering av mindre dimensjonert trelast i stedet for søyle og bjelke.

• Dette er et forhåndsbestemt, konstruert trusssystem

• Fasade takfunksjoner gir installasjon av fagverkstakdesign lav pris per fagverk, penetrerer hardtre med høy tetthet.

• Truss design er produsert i strengt samsvar med design og håndteres trygt

• Materiale på arbeidsplassen for montering av tak, skjæring, jigging og montering er installert avløp og avfallsmateriale reduseres.

• Fabrikkprodusert og gårdsinstallasjon og også industribygningsinstallasjonskomponenter til nøyaktige spennkrav.

• Gi effektiv fleksibilitet i lokalisering av rørleggerarbeid, arbeid og elektriske ledninger.

Fagverkstak type

Fagverkstaktyper er følgende-

1. Kongestolpestol
2. Dronning stolpestol
3. Mansard truss
4. Avkuttet fagverk
5. Bel fast tillit
6. Fagverk av stål
7. Sammensatte takstoler.

Konge stolpestol

King post truss er den enkleste typen takstol, består av grunnleggende elementer to topp korde, en sentral vertikal stolpe kalles som en King stolpe der en støtte for bindebjelken med tilhørende skrå elementer kalt stiverne, det vil si hindre at hovedsperrene fra bøying i midten, er det også effektivt brukt for King stolpefagverksspenn varierende fra 5 til 8 meter. I kongestolpen fagverksspenn og generelt avstand begrenset til 3 meter senter til senter.

  Konge stolpestol
Konge stolpestol
Hva er en King-stolpestol?

Når det gjelder dette, 'hva er en kongestolpestol?', er kongestolpestol designet med delene av den nedre stagbjelken, to skråstilte hovedsperrer, to stag og en kongestolpe som effektivt brukes. støtte takbeleggkonstruksjonen og bindebjelken hindrer stort sett veggen i å spre seg på grunn av trykk.

Kongestolpen brukes til enkle takstoler og konstruksjon av bro med kort spenn, disse er knyttet til to diagonale elementer som møtes i spissen av fagverket, ett element er horisontal bjelke som tjener til å binde den nederste enden av diagonalene sammen og andre elementer er sperrer som forbinder toppen med den horisontale bjelken under.

I kongestolpen kalles de diagonale elementene som sperrer, og det horisontale elementet er en takbjelke.

Kongestolper brukes i konstruksjon av wire-avstivede fly der en King-stolpe takstol støtter toppkablene eller jordledning, disse brukes mest i tømmertakkonstruksjon i eldste tradisjonelle og brukes også i moderne konstruksjon, rivaliserende arkitektur og strukturelle elementer i tre- og metallbroer.

King post truss er avløpsvann og betydelig brukt i krav for å støtte vekten av et dyrt tak, føles som et effektivt utseende og klassisk utseende, denne typen truss tak er funksjonelt i utformingen av taket og legger til skjønnhet også, den brukes i fly konstruksjon og øreplan for å støtte toppkablene.

Fordeler med King stolpestol

● king post truss brukes i effluent i arkitektonisk eller designe av bro.

● betydelig brukt for strukturer med kort spenn.

● effektivt brukt i konstruksjon av fly og fly for å støtte toppkablene.

● mest brukt i eldste tradisjonelle i tømmerrammede takkonstruksjoner og i moderne tradisjonelle tatt i bruk i rivaliserende arkitektoniske og strukturelle elementer.

● king stolpestoler kan spare anleggskostnader

Ulemper med King stolpestol

● kongestolpestoler har en rekke støtteelementer som begrenser bruken av loftsplass.

● king post truss er ikke egnet for lange spenn.

● denne takstolen gir ikke tilstrekkelig lagringsplass.

● king post truss brukes kun for behov for å bære vekten av et dyrt tak.

LES OGSÅ:-

Takhelling til vinkel | takvinkel | Konvertering av vinkel til takhelling

Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Skråtak: deler, typer, vinkel & hvordan finne takstigning

Trusstak: definisjon, typer & fordel

Dronning stolpestol

Queen-stolpefagverk er typen fagverkstak som skiller seg fra en King-stolpestol ved å ha to vertikale elementer som avløpende holdes i posisjon som horisontalt element gjennom de øvre endene av Queen-stolpen. varierende fra 8 m til 12 meter og også en passende forsterket gitter for fagverk opp til et spenn på 18 meter ved å bruke en praktisk kombinasjon av King-stolpe og Queen-stolpestol.

  Dronning stolpestol
Dronning stolpestol

I dronningsstolpen er vanligvis toppene forbundet med et horisontalt element, dette kalles en strekkbjelke som introduseres på strekkbjelken for å motvirke trykket fra kompresjonselementet, og to stag brukes for å forbinde hver dronningstolpe til hovedsperrene .

Dronningstolpestolen har fordeler fremfor en King-stolpestol som er mer effektiv og mye brukt på grunn av større bredder og den brukes ofte i boliger, offentlige bygninger og broer.

Queen-stolpestol er mer populær enn en King-stolpestøtte er at den gir mer strukturell stabilitet, gir mer plass inne i rommet og gjør det lettere å legge til et rom på et senere tidspunkt.

Denne takstolen er design tak med skjønnhet og unik stil legge til design av taket rette eller dekorative former med kurve, og ta et klassisk utseende i arkitektoniske håndverkere.

Hva er queen post truss?

Når det gjelder dette, 'hva er dronningstolpefagverk?', har dronningstolpestolpen to vertikale elementer som avløpende holdes i posisjon som horisontalelement gjennom de øvre endene av dronningstolpen. 8 m til 12 meter og også en passende forsterket gitt for fagverk opp til et spenn på 18m.

Queen-stolpefagverk består hovedsakelig av et strekkelement i fagverk som kan spenne over åpning i konstruksjonen av takstol enn en King-stolpefagverk, denne typen fagverk er for det meste et strekkelement i stedet for kompresjonselementet, dette er også avløp ved å gi to sentrale støttestolper i utforming av konstruksjon av fagverkstak, mens King stolpestoler bruker en sentral støttestolpe.

Når du vurderer å installere en dronning stolpe takstol, er det viktig å diskutere planene med en kvalifisert fagperson for å finne ut hvilke problemer som må vurderes før du starter prosjektet. bindebjelken som spenner over veggene, fagverk for en spennvidde på 32 fot, samme form er egnet opp til ca. 42 fot spenn.

Fordeler med queen post truss

● egnet forsterket gitt for fagverk opp til et spenn på 18 meter ved bruk av en dronningstolpe.

● det gir mer strukturell stabilitet, gir mer plass inne i rommet og gjør det lettere å legge til et rom på et senere tidspunkt.

● vedta et klassisk utseende i arkitektoniske håndverkere

● dronningstolpestoler brukes for spenn over 30 fot

● disse brukes til å designe en kostnadseffektiv struktur.

● Enkel design.

● Godt akseptert og brukt design.

Ulemper med dronning stolpestol

● Queen post truss er ikke egnet for lengre spenn består av større enn 40 fot.

● Dårligere ytelse under jevnt fordelt last.

● Queen stolpe fagverkstak fungerer ikke mest i områder med ekstreme værforhold, dette er uegnet i områder med mye nedbør.

Mansard truss

Mansard truss er en type truss som er kombinasjonen av kongestolpen og queen post truss er kjent som mansard truss som er designet med to-etasjes truss med øvre del bestående av king post truss og Lowe delen av Queen post truss.

Mansard truss effektivt brukt i skråtak med bestående av to stigninger, øvre stigning i King stolpe truss som varierer fra 30° til 40° og nedre stigning i queen post varierer fra 60° til 70°.

Mansard fagverkstak er definert som takstolen som består av firesidig hoftetak i gambrel-stil, og dette er overstrømmende preget av to skråninger på hver av sidene med den nedre skråningen, i en brattere vinkel enn den øvre.

Dette er forbundet med bratte sider og dobbel stigning, øvre skråninger av denne typen fagverkstak er sjelden synlige fra bakken, et konvensjonelt enkeltplanstak med bratte sider kan feilidentifiseres som et mansardtak.

Mansard er et kanttak med skråninger på alle sider av bygningen, og gambrelen er et kanttak med skråninger på bare to sider.

Mansardtak er også kjent som fransk tak, som er definert som den amerikanske varianten av en mansard med de nedre stigningene nesten vertikale og større i forhold til de øvre stigningene.

Nå som du har en klar idé om et mansardtak som er en hybrid mellom et gambreltak og et valmtak som består av en lignende skråningsdesign på to motsatte sider, men på det andre paret av sider har mansardtaket samme skråstil.

Dette har blitt en integrert del av fransk arkitektur og er ganske vanlig å se i mange bygninger i den delen av verden.

En mansard er en valmet gambrel som betyr at taket skråner i alle fire retninger av bygningen, ikke bare to, så hvis taket skrår i alle fire retninger, men ikke bøyer seg, er det valmet, men ikke en mansard. Hvis det bøyer seg, men gjør det ikke har fire skrå sider, det er en gambrel, men ikke en mansard, hvis den har fire skrå sider og alle disse sidene bøyer seg, er dette mansardtak.

Fordeler med mansardtak

1. Ekstra loftsplass:- Mansardtak gir betydelig mer loftsplass relativt gavltak eller valmtak på grunn av den nesten vertikale bunnhellingen, denne typen design går ikke på akkord med plassen og kan lett adoptere widly plass til nødvendig hovedsoverom.

Også denne typen design gir mer naturlig lys inne i bygningen ved hjelp av bestå vinduene langs hele lengden av bunnskråningen og øker også plassen.

2. Enklere utvidbarhet:- konstruksjon av mansardtak har tildelt design for lettere utvidbarhet, den vertikale delen av bunnskråningen gjør det lettere å bygge flere etasjer på toppen, gir større fleksibilitet ved utformingen av bunnskråningen relativt mer populære taktekkingsstiler som f.eks. sadeltak eller valmtak.

Mansardtak gir perfekt mening i fleksibilitet for å utvide huset ditt i fremtiden etter behov.

3. Estetisk verdi:- Mansardtak har elegant design, dette er et klassisk utseende og et godt utseende som er viktig del av fransk arkitektonisk i motstandsperioden, taktekkingsstiler er utført riktig.

Ulemper med mansardtak

1. Værbestandighet:- Mansard-taket fungerer ikke mest i områder med ekstreme værforhold, dette er uegnet i områder med mye nedbør, faktisk på grunn av at den øverste delen av dette taket består av lav stigning, noe som resulterer i at det ikke vil takle godt med mye nedbør og få en lekkasje i taket.

2. Høye installasjonskostnader: - Mansard takstol design installasjon er ikke enkelt, det er mer kompleksitet i designet, på grunn av grunner dette har høye installasjonskostnader.

3. Vedlikeholds- og reparasjonskostnader: konstruksjon av mansardtakstol er svært komplekst design, på grunn av at installasjonskostnadene for denne designen er svært høye og høye installasjonskostnader vil vanligvis tyde på økte vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Avkuttet fagverk

Avkuttet takstol er typen takstol som ligner på mansardstolen bortsett fra at toppen er effektivt ferdig flatt med en svak helling til den ene siden som brukes avløpsvann når et rom er nødvendig i taket.

Bel fast truss

Bel fast truss er en tynn seksjon av tømmer, assosiert med dens toppakkord buet som en form for en bue som er passende brukt for lange spenn på 30 meter, denne typen fagverk er effektivt å bære for lett takbelegg, denne truss kalles også som gittertakstol. Klokkefast takstol består av en bue som er laget med en tynn del av bjelken, dette takstoltaket kalles også buestreng eller gittertakstol.

Bell fast truss er avløp mye brukt til konstruksjon av fagverkstak, spesielt i industribygg i nåværende århundrer på grunn av det faktum at det dekker større spenn opptil 30 meter og dets effektivitet og økonomiske oppførsel for å dekke store klare spenn, det er veldig klassisk utseende og effektivt strukturell form med en buet toppdel.

Utformingen av belfast takstol består av et todelt element som er bøyd toppakkord og en todelt horisontal bunnakkord, denne utformingen er mottakelig for lengre spenn, disse gitterelementene er spikret og hakket mellom topp- og bunnkorder. Denne profilen er svært effektiv for jevnt fordelt belastning og skyvelinjen som faller sammen med innrettingen av toppkorden, noe som resulterer i svært små krefter i gitterelementene.

I denne utformingen av takstol er takfotsskjøter forbundet med topp- og bunnkorder, endeblokk brukes til å stoppe kompresjonskraften i toppkorde og overføre strekkkraften til bunnkorder. takskjegget detaljene av konge eller dronning stolpestol.

Belfast fagverk fremmer bærekraftig takkonstruksjon på 1800- og 1900-tallet, det er en effektiv grunn til å bruke denne typen fagverkstak i stor utstrekning, fordelene med det formål å tekke bredt spenn uten mellomliggende støtte er velkjent, dens effektivitet av strukturell oppførsel var mye kjent. verdsatt og fagverket brukt i hele Irland og Storbritannia på industribygg, gårdsbygninger, flyplasshangarer osv. i spenn fra 6 m til 36 m.

Grunnleggende poeng

● Belfast-fagverket er en bemerkelsesverdig effektiv konstruksjon for takkonstruksjon med bred spennvidde.

● Spann-til-høyde-forholdet som avhenger av toppakkordradiusen som brukes for et bestemt spenn, er den viktigste innflytelsen på fagverkets oppførsel, det anbefales at forholdet skal være ca. 8, som følge av en korderadius lik spennviddene.

● Takstolene i mange historiske bygninger har lidd under virkningene av vanninntrengninger eller kraftig nedbør på grunn av svikt i filtbelegget og lekkasje fra rennen, moderne og effektive høyytelsesmembraner og renneforinger vil bidra til å eliminere lekkasjeproblemene.

● Tilveiebringelsen av en kile med massiv brett eller kryssfiner representerer en overlegen og passende tilkoblingsdesign.

● Buestrengstolen med enkel gitteroppsett har en fabrikasjonsfordel fremfor den tradisjonelle Belfast-typen.

Fordeler med belfast takstol

● Belfast-fagverket er en bemerkelsesverdig effektiv konstruksjon for takkonstruksjon med bred spennvidde.

● Tilveiebringelsen av en kile med massiv brett eller kryssfiner representerer en overlegen tilkoblingsdesign.

● Belfast truss design propile er svært effektiv for jevnt fordelt belastning og skyvelinjen som faller sammen med justeringen av toppkorden, noe som resulterer i svært små krefter i gitterelementene.

● Bell fast truss dekker større spenn opp til 30 meter, og dens effektivitet og økonomiske oppførsel for å dekke store klare spenn.

● det er veldig klassisk utseende og effektiv strukturell form med en buet toppdel.

● Spesielt brukt i industribygg for konstruksjon av takdekke med bærelast

Ulemper med Bel fast truss

● Vedlikehold av skjøter og beslag på en fagverk kan være dyrt.

● Det er for mye avbøyning for lange spenn.

● Bel fast truss økte konstruksjonsevnen på grunn av flere elementer.

● Disse er kompleksitetsdesign.

Takstoler i stål

Stålstoler er utformet med vinklene naglet eller sveiset sammen gjennom platene for å gi fasilitetene takkonstruksjonen, dette er avløpende og økonomisk egnet for spennvidder større enn 12 meter.

Utformingen av stålstoler er forenklet og motstår både påkjenninger kompresjon og strekk, bløttstålet er lett tilgjengelig i den valsede delen av standard former og størrelser, denne fassilitetene brukes effektivt i takkonstruksjonen som en form for stålstol.

Stålstrøer er ofte brukt i disse dager for konstruksjon i skråtak, på grunn av det faktum at dette er økonomisk, enkelt å fremstille, mer stivt, brannsikkert og permanent og også egnet for konstruksjon.

LES OGSÅ:-

Takhelling til vinkel | takvinkel | Konvertering av vinkel til takhelling

Hvordan beregne takhellingen | stigningsformel for tak

Standard takhelling i grader, forhold & brøk for hus

Takstigningskalkulator | hvordan finne ut stigning på et tak

Skråtak: deler, typer, vinkel & hvordan finne takstigning

Trusstak: definisjon, typer & fordel

Kompositt takstoler

Komposittstoler er typen takstol som er sammensatt av stål eller smijern og treelementer som er lette i vekt og økonomiske, i denne typen fagverk brukes stålet for å motstå strekkspenningene.

I komposittfagverkene er det spesielt nødvendig med montering i forbindelsen mellom stål og tømmer.

Flere viktige innlegg:

  1. 1 kubikkmeter 20 mm samlet vekt i Kg
  2. Hvor mye utvendig maling trenger jeg for et hus på 1800 kvadratmeter
  3. Typer av betongkvalitet og deres styrke i henhold til Australian Standard (AS)
  4. Hvor mange klosser kreves for 12×12 romstørrelse
  5. Hvor mye ertegrus trenger jeg for en 12×12 uteplass