Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon

Ulike typer stigbøyler som brukes i konstruksjon, Hva er 1L (beint), 2L, 3L, 4L, 5L, 6L og 7-beint stigbøyler, i dette emnet vet vi om ulike typer stigbøyler som brukes i konstruksjon og hva som er 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L og 7-bente stigbøyler.

Et annet ord stigbøyler er også kjent som ring- eller skjærarmering. Det er en lukket sløyfe av forsterkninger som brukes til å holde hovedarmeringen i RCC-struktur som søyle og bjelke.

Ulike former på stigbøyler som firkantet stigbøyle, rektangulær stigbøyle, sirkulær stigbøyle og diamantbøyle som brukes i kolonnen gir sidestøtte til hovedstangen mot knekking, den brukes med riktig intervall til bjelke og søyle for å forhindre at de knekker seg. De beskytter også RCC-strukturen fra å kollapse under seismisk aktivitet som jordskjelv.Bruk av stigbøyler: – stigbøyler brukes til å motstå sideveis skjærspenning og diagonal strekkspenning i RCC-struktur og gir stabilitet til armeringen av stålstang.

La oss diskutere forskjellige typer stigbøyler som brukes i konstruksjon og hva som er 1L (bein), 2L, 3L, 4L, 5L,6L og 7-beins stigbøyler.

Hva er annen form på stigbøylen som brukes i byggearbeid

Stigbøylen kan ha forskjellig form og størrelse i henhold til utformingen av søyle og bjelke. Den kommer i form av rektangulær firkantet sirkulær og diamantform som er rombeform av stigbøyle.

 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon

Hva er bruken av stigbøyle?

Bruk av stigbøyler: – 1-beint og 2-beint stigbøyler brukt i lavere dimensjon på søyle og bjelke og 3-beint, 4-beint, 5-beint, 6-beint og 7-beint stigbøyler brukt i høyere dimensjon på søyle og bjelke.

Legged stigbøyler:- stigbøyle består av 1-beinte (åpne stigbøyler), 2-beinte (lukket) og flerbeinte (lukkede) stigbøyler. Flerbens stigbøyler er 4-beinte, 5-beinte, 6-beinte, 7-beinte og 8-beinte stigbøyler.

Hva betyr L i stigbøyle

L står for ben, 1-beins, 2-beinte og 3-beinte stigbøyler brukes når bredden på søylen og bjelken er mindre enn respektive dybde og når bredden på søylen og bjelken er større enn dybden på, gir vi 4-beins stigbøyler og flere ben -

 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
Enbens stigbøyle
 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
2-beint stigbøyle
 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
3-beint stigbøyle
 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
4-beint stigbøyle
 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
5-beint stigbøyle
 Ulike typer stigbøyler brukt i konstruksjon
6-beint stigbøyle

Hva er  1L (bein) stigbøyle?

1-beins stigbøyler:- Det er enkeltbeins stigbøyler som vanligvis leveres i T-formet bjelke, enkeltbens stigbøyler har sjelden blitt brukt fordi de for det meste brukes når du bare binder to stenger.

Hva er 2L (legged) stigbøyle?

2-beinte stigbøyler:- Den består av 2-bent, det er 2-bent stigbøyle generelt gir i lavere dimensjon av bjelke og søyle med bredde er mindre enn respektive dybde, den vanlige og mye brukte stigbøylen er 2-bein stigbøyler for å gi denne stigbøylen minimum antall stang er nødvendig.

Hva er  multi L(legged) stigbøyle

Flerbeinte stigbøyler: - mer enn 2-beinte er kjent som flerbeinte stigbøyler. For eksempel gir 3-beins, 4-beinte, 5-beinte, 6-beinte og 7-beinte stigbøyler en høyere dimensjon på bjelke og søyle med bred bredde.

4-beins stigbøyler:- Den er laget av 4-beins stigbøyler, tverrsnittsarealet til 4-beins stigbøyler er to ganger tverrsnittsarealet til 2-beins stigbøyler, og derfor kan den motstå større spenninger og skjærkraft. Hvis vi øker bein i stigbøyler, øker styrke og tåler mer stress, og også kravet til forsterkning økes.

4-beins stigbøyler krever mer mengde armering og motstår derfor mer skjærspenning og kraft, og de gir også mer stabilitet til topp- og bunnarmeringen ved støping av betong.

◆ Du kan følge meg videre Facebook og abonner på vår Youtube Kanal

Du bør også besøke:-

1) hva er betong og dens typer og egenskaper

2) konkret mengdeberegning for trapp og dens formel

Hva er hovedfunksjonen til stigbøylen?

1) stigbøylen kommer i forskjellige former som sirkulær rektangulær firkant og diamant som er gitt i bjelke og søyle for å holde sammen betongmaterialet og hovedarmeringen som brukes i den.

2) forskjellige typer bøyler brukt i bjelke og søyle som plasserer hovedarmeringen i samme justering

3) forskjellige typer stigbøyler hjelper og sikrer bjelken og søylen mot knekking og skjærfeil

4) de forskjellige typene stigbøyler motstår hovedarmeringen under kompresjon og strekkkraft

Flere viktige innlegg:

 1. Hvilken størrelse bjelke trenger jeg for et spenn på 25 fot?
 2. Portland pozzolanasement (PPC): produksjon og egenskaper
 3. 150 gaj husbyggingskostnad i India med materialer
 4. sot til tomme og sot til mm konvertering | sot | tomme
 5. Hvor mye utvendig maling trenger jeg for et hus på 1800 kvadratmeter